#faaf3b
2
0
54

El poble

El poble

Orígens

El nom de La Salzadella ve donat per un gran bosc de sauces situat, en el passat, prop de la població, en la partida La Gatelleda (gatell és una varietat de sauce). Encara que d' origen morisc, ja l'any 1924 es va trobar a la necròpoli dels "Espleters", una important troballa de l'Edat de Ferro. En el terme municipal també es poden trobar vestigis íbers i romans.

L'any 1.238 D. Blasco d'Alagon, amo del Castell de Coves, va atorgar la Carta Pobla a D. Miguel d'Ascó i a D. Pedro d'Olzina, colons cristians arribats del nord, als quals va concedir l'honor de poblar el terme de La Salzadella. Amb aquest acte solemne, l'antiga alqueria musulmana s'incorpora a l'ordre polític del recent Regne de València i de l'antiga Corona d'Aragó. Així doncs, la Carta Pobla de La Salzadella constitueix el fet que dona l'origen cristià al municipi i a la seua població, la qual ha perdurat des de llavors fins els nostres dies éssent un fet significatiu d'aquesta Carta la concesió de les terres sense cap càrrega de tipo feudal, a diferència de la majoria de Cartes Pobles del nord valencià.

Després va passar a les mans de l'Ordre de Calatrava fins a l'any 1275. Posteriorment, fins a 1293, va ser senyoriu d'Artal d' Alagon i, a continuació, va passar a la Corona que ho donà a l'Ordre del Tremp en 1294. Dissolta aquesta Ordre militar, tot el seu patrimoni va passar al senyoriu de l'Ordre de Montesa l'any 1319, on va romandre fins al Segle XIX.

Llegat històric

A la partida de Les Mesquites existeixen vestigis d'un recinte musulmà amb soterraments, on es trobe una interessant quantitat de diminutes plaques de plom amb fragments de shuras corànics.

La Salzadella es trobava dins d'un recinte amb muralles que constava de quatre o cinc portals o entrades, de les quals només dues han resistit el pas del temps: El Portal de la Bassa i el Portal de les Coves.

Al seu terme es conserven dos dels cinc Peirons que es van construir durant els segles XV-XVI a les entrades del poble i que constitueixen tot un símbol de nostre Maestrat.

L'Església parroquial, originària del segle XVIII, que consta d'una nau coríntia, va ser edificada entre 1736 i 1756, sent destruïda en el seu interior l'any 1936, contribuint a la seua restauració entre 1964 i 1967 fills de la vila emigrats a Mèxic. Conserva un interessant tresor amb diversos calzes del segle XV i una singular creu processional menor, formada per 24 peces de cristall de roca valencià finament tallat. És un dels exemplars de màxima raresa i interès entre les creus processionals d'aquestes terres.

D'altra banda, l'any 1941 es tancà la "Bassa", situada al lloc que avui coneixem com Plaça Mèxic, perquè resultava perjudicial per a la salut a causa de les aigües residuals que allí s'estancaven. Per aquest motiu, l'any 1951, per mediació dels salzadellenses D. Daniel Montull i D. Tomás Molins residents a Mèxic, i amb la col·laboració de tot el poble, es va aconseguir la transformació de la "Bassa" en un extraordinari jardí, situat al cor de la que avui coneixem com Plaça de Mèxic.