Ajuntament de La Salzadella

Edictes

EDICTES ANY 2014:

Edicte 02/2014 relatiu a l'exposició pública del Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2013.

Edicte 03/2014 relatiu a l'exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la Fira de la Cirera i de la Taxa per Ocupació de la via pública.

Edicte 04/2014 relatiu a l'exposició pública del Pressupost General, Bases d'Execució i Plantilla de personal funcionari i laboral corresponent a l'exercici 2014.

EDICTES ANY 2013:

Edicte 01/2013 relatiu a l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2013.

Edicte 02/2013 relatiu a l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la Fira de la Cirera.

Edicte 03/2013 relatiu a la concertació d'una Operació de Tresoreria.

Edicte 04/2013 relatiu a la correció d'errades en la publicació al BOP de l'aprovació inicial del Pressupost.

Edicte 05/2013 relatiu a l'acord de concessió de 2 beques de formaciò en pràctiques a estudiants.

Edicte 06/2013 relatiu a l'aprovació definitiva del Pressupost corresponent a l'exercici 2013.

Edicte 07/2013 relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la Fira de la Cirera.

Edicte 08/2013 relatiu a la informació pública de la nova redacció del Plan General d'Ordenació Urbana.

Edicte 09/2013 relatiu a l'exposició pública del Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2012.

EDICTES ANY 2012:

Edicte 01/2012 relatiu a l'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la celebració de la Fira de la Cirera.

Edicte 02/2012 relatiu a l'aprovació definitiva de l'Expedient Nº 7/2011 de Modificació de Credits del Presupost General de l'exercici 2011.

Edicte 03/2012 relatiu a l'exposició al públic del Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2011.

Edicte 04/2012 relatiu a les bases de la convocatòria de concesiò d'una beca de formaciò en pràctiques a estudiants de la província de Castellò.

Edicte 05/2012 reltiu a la convocatòria de subvenció per a la concesió de una beca de formació en pràctiques.

Edicte 06/2012 relatiu a l'exposició al públic del Pressupost General de l'exercici 2012.

Edicte 07/2012 relatiu a l'Acord provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa del Servei de Recollida i Transport a la Planta de Residus Sòlids Urbans.

Edicte 08/2012 relatiu a l'anunci de la convocatòria de licitació de la gestiò del Servei Públic de Recollida i Transport a la Planta de Residus Sòlids Urbans.

Edicte 09/2012 relatiu a l'aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2012.

Edicte 10/2012 relatiu a l'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la Fira de la Cirera.

Edicte 11/2012 relatiu a la informaciò pública de l'ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de La Salzadella.

Edicte 12/2012 relatiu a la informaciò pública de la sol.litud de llicència ambiental per a legalitzar una explotaciò cunícola.

Edicte 13/2012 relatiu a l'aprovaciò definitiva de l'Ordenança reguladora de la venta no sedentària al terme municipal de La Salzadella.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal