#
180
0
180

Històric

El poble

Orígens

El nom de La Salzadella ve donat per un gran bosc de sauces situat, en el passat, prop de la població, en la partida La Gatelleda (gatell és una varietat de sauce). Encara que d' origen morisc, ja l'any 1924 es va trobar a la necròpoli dels "Espleters", una important troballa de l'Edat de Ferro. En el terme municipal també es poden trobar vestigis íbers i romans.

Nit de Monòlgs

EL divendres 31 de gener a les 23.00h al Local dels Joves tindrà lloc una actuació de monòlegs per part de Ismael Beiro, guanyador del "Primer GH", i José Boto, còmic de la "Paramount Comedy". L'entrada serà gratuïta.

Etiquetes