#
165
0
165

1a Estada Musical Sant Mateu

L’escola de Música “José Ferreres Granell” organitza la “1a Estada Musical Vila de Sant Mateu”. En aquesta Estada pot participar tot l’alumnat de les escoles de música i conservatoris que estiguen realitzant estudis dels nivells elemental, professional i superior. Serà indispensable haver cursat, com a mínim, el primer curs d’instrument i llenguatge musical.

Etiquetes